lördag 29 september 2018

Ett blodigt verk

Roderick Macrae föds och växer upp i Skottland under andra halvan av 1800-talet. Familjen har det inte så bra ställt. Fadern är torpare och arrenderar sin mark. Roderick har läshuvud, men trots skollärarens uppmuntran till vidare studier är han inställd på att gå i faderns fotspår. En dag inträffar något som vänder upp och ner på allt. Blott 17 år gammal begår Roderick ett bestialiskt trippelmord. Varför?


Omslag: Niklas Lindblad.

Berättelsen om Rodericks tragiska levnadsöde kommer fram genom ett dokument som är tämligen unikt. Då han sitter fängslad för morden, får han papper och penna av sin advokat. Denne har nämligen uppfattat Rodericks intelligens och är dessutom nyfiken på om det går att få fram någon orsak till den bestialiska handlingen på detta sätt. Advokatens förhoppning är att få straffet mildrat från en annars given dödsdom.

Utöver Rodericks nedtecknade ord, får läsaren också ta del av vittnesprotokoll samt tidningarnas skriverier angående rättegången. Denna samlade dokumentation förmedlar hur det egentligen har varit att leva i den lilla skotska by, som Roderick kommer ifrån. Kanske kan man härigenom förstå de mycket sorgliga händelser som drev Roderick till trippelmord.

Jag brukar tycka om att läsa biografier och berättelser som är mer eller mindre baserade på verkliga händelser. Jag inledde läsningen av Ett blodigt verk i tron att detta var just en händelse som verkligen inträffat. Själva inledningen av boken gjorde ingenting för att ta mig ur den villfarelsen – tvärtom. Författaren hävdar nämligen att han bedrivit släktforskning och därigenom funnit de dokument som boken bygger på. Först när jag läst klart och ville googla om både bok och författare, fick jag klart för mig att denna bok kategoriseras som omväxlande roman, deckare och thriller. Inte ett ljud om någon biografisk koppling. Tala om att jag fastnat i Graeme Macrae Burnets skickligt vävda nät av fiktiva "verkliga" händelser! :-)

Men oavsett om Ett blodigt verk är en renodlad roman eller om det finns något litet uns av sanning i den, så är det en mycket läsvärd bok. Tragisk, sorglig och spännande. Spänningen ligger i att man inte har en aning om huruvida advokaten kommer att lyckas mildra domen. Läs den om du gillar att läsa om brott i historisk miljö!
PS Översättningen till svenska är gjord av Johan Nilsson. DS

2 kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...