torsdag 22 februari 2018

En gång i tiden ...

... då man betraktade nöjesläsning av romaner med skepsis var heller inte författandet av denna genre särskilt högt skattat. Romanskrivande var något som kvinnor ägnade sig åt.


1800-talsförfattaren Jane Austen.

Men i takt med att romaner blev mer accepterade, och säkerligen också för att de blev mer inkomstbringande, började även män ägna sig åt att skriva romaner. Under 1800-talet var dock de kvinnliga författarna fortfarande dominerande.

Forskare har nu granskat romanen och dess framväxt i lite mer detalj. En mycket intressant artikel i Sydsvenskan beskriver resultaten av denna granskning. Den som vill veta mer kan även läsa vad The Guardian skriver i ämnet. Det är väldigt talande, och även lite sorgliga, fakta som kommer fram. 2 kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...