söndag 14 januari 2018

Den tyska flickan

Detta är en fiktiv berättelse, som är baserad på en verklig händelse. Jag har läst så många romaner om olika människoöden under andra världskriget. Dessa har dock för det mesta utspelat sig i Europa; företrädesvis i Tyskland, Storbritannien eller Frankrike. Huvudpersonerna har ofta varit de judar som av olika skäl stannat kvar i Europa och där lidit fruktansvärda kränkningar och kval. Mera sällan har jag faktiskt läst om de judar som valde att fly till andra kontinenter. En verklig händelse, som jag över huvudtaget inte känt till, är vad som hände med passagerarna ombord på fartyget SS St Louis. Det är antagligen få som vetat så mycket om dessa människors öden, förrän Armando Lucas Correa nu skrivit om dem i sin debutbok, Den tyska flickan. Berättelsen är översatt till svenska av Jessica Hallén. Utdragen ur Robinson Crusoe är översatta av Knut Stubbendorff.


Omslag: Evan Gaffney.

Hannah är 11 år 1939. Hennes liv har fram till för några få månader sedan varit tämligen bekymmerslöst. Men pö om pö har tillvaron för hennes familj förändrats. Kristallnatten i november 1938 var bara en av alla skrämmande händelser, som lett till att alla judar fått det sämre och lever i ständig oro och rädsla. Hannah har på sätt och vis tur; hennes föräldrar är förmögna. Men skräcken är inte mindre för det. Problemet för Hannah är att hennes föräldrar inte berättar så mycket för henne. I stället får hon genom sin bästa vän, den jämnårige Leo, veta vad som försiggår i världen och i hennes egen familj. Föräldrarna förbereder sig för att lämna Tyskland tillsammans med sin dotter samt Leo och hans pappa. I Hamburg stiger de ombord på kryssaren SS St Louis tillsammans med över 900 andra flyende judar. Destinationen är Kuba - det enda land som sagt sig vara villiga att ta emot dem. Passagerarna ser mycket fram emot att nå Kuba och friheten. Men väl framme i Havanna blir deras öde beseglat på ett sätt som de inte alls tänkt sig. 

I nutid i New York bor den faderlösa Anna. Hon är 11 år och bor tillsammans med sin mor. Anna saknar sin far väldigt mycket. Hennes mor vet inte så mycket om honom och hans bakgrund - han var alltid så hemlighetsfull och ville inte berätta. Dessvärre lämnade fadern lägenheten en morgon och kom aldrig tillbaka. Detta skedde ett halvår före Annas födelse. Så fort Anna blivit tillräckligt stor och fått veta orsaken till faderns försvinnande, går modern in i ett alltmer passivt tillstånd och fjärmar sig från omvärlden. Elvaåringen tvingas bli sin mors vårdare. Tillvaron är inte alls lätt för Anna. Men en dag inträffar något som tar modern ur det dvalliknande tillståndet. Ett tjockt brev anländer. Avsändaren är en gammelfaster till Annas pappa. Kuvertet är fullt av gamla fotografier och några dokument. Anna förstår att hon därmed har fått värdefulla ledtrådar till sin pappa och hans ursprung. Hon lyckas övertala modern om att de ska följa ledtrådarna, som tar dem till Havanna på Kuba. 

Den tyska flickan är en mycket gripande bok om några stackars människors hemska öde. Jag har valt att inte avslöja alltför mycket. Som läsare får man nämligen sakta men säkert veta hur allt hänger ihop. Det finns givetvis ett samband mellan Hannah och Anna. Man får också veta vad som egentligen hände med Annas far. Även det är en mycket tragisk historia. Boken är mycket läsvärd, och det var dessutom intressant att få kännedom om SS St Louis och dess kapten. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...