tisdag 28 mars 2017

Parfymsamlaren

Vad skulle du göra om du plötligt fick ett icke försumbart arv, vars testator du inte känner över huvudtaget? Grace Munroe ställs inför ett sådant faktum. För hennes del är det inte alldeles självklart att ta pengarna och åka hem. I den spännande boken Parfymsamlaren får man veta vad Grace väljer att göra – och inte göra. Kathleen Tessaro heter författaren och Villemo Linngård Oksanen har gjort översättningen till svenska.Grace Munroe är en gift societetskvinna i 1950-talets London. Tidigt får läsaren klart för sig att Grace är en begåvad person, som egentligen inte trivs i rollen som hemmavarande societetshustru med ansvar för främst representation och middagsbjudningar. Det har dessutom inträffat saker inom äktenskapet, som gör att det knakar i fogarna.

Med denna bakgrund reser Grace till Paris för att ta del av det mystiska arv hon fått. Det finns vissa villkor i samband med att hon erhåller arvet; en stor, centralt liggande Parisvåning skall säljas och för pengarna ska Grace se till att leva det liv hon själv vill. Testatorn vill ge henne ekonomisk frihet – men vet Grace egentligen vad hon själv vill? Hon är ju van att följa konventionens alla outtalade regler.

Grace är förstås inte heller en person som stillatigande tar emot ett okänt arv. Hennes nyfikenhet väcks, och hon börjar nysta i vem den okända testatorn egentligen var. Trådarna som leder till svaret på gåtan avslöjar ett både dramatiskt och tragiskt levnadsöde – ett människoliv som visar sig vara mer tätt sammankopplat med Grace än vad hon kunnat ana.

Parfymsamlaren är en spännande bok, som sakta men säkert avtäcker väl dolda hemligheter. Omväxlande får man möta Grace respektive testatorn i de olika kapitlen. Dofter, parfym och parfymtillverkning spelar en stor roll för flera av de personer man får lära känna. I viss mån kommer tydliga ledtrådar i dagen, som gör att jag som läsare ganska tidigt får en aning om hur saker hänger ihop. Trots detta är boken både gripande och spännande att läsa – en bra bok för dig som gillar att läsa om hemligheter.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...