lördag 17 september 2016

Templet

Det är minsann lördag igen och det betyder att jag ägnar mig åt mitt läsprojekt Lördagar med Lovecraft. Idag har turen kommit till novellen Templet. H P Lovecraft fick denna berättelse publicerad 1925. Nu, mer än nittio år senare, har den blivit nyöversatt* till svenska av Oskar Källner.


Illustration: Andreas Raninger.
Omslagsdesign: Oskar Källner.

Den tyske ubåtsofficeren Karl Heinrich Graf von Altberg-Ehrenstein ägnar sin sista stund i livet åt att nedteckna ett dokument, som han därefter innesluter i en glasflaska och släpper i havet. Denna flaska blir funnen vid Yucatánhalvöns kust och hur långt den flutit innan dess är svårt att veta. Tack vare Karls klarsynthet och rådighet kan vi därför få veta vad som hände med ubåt U-29, som försvann med man och allt, efter att ha torpederat det brittiska fraktfartyget Victory den 18:e juni 1917.

Då det stod klart att Victory ofelbart skulle sjunka, lät U-29 fraktfartygets besättning gå ombord i livbåtarna. Allt som hände filmades, så att omvärlden skulle kunna se hur rättrådigt U-29 handlat. Men när kameran stängdes av sänktes även livbåtarna. En av de drunknade sjömännen återfanns senare vid ubåtens räcke, där han försökt klamra sig fast i ett försök att rädda sig.

Efter detta börjar märkliga saker ske. Inledningsvis utan att väcka särskilt stor uppståndelse. Men undan för undan drar ubåtens besättning sina egna slutsatser. Ubåten råkar in i en märklig och okänd ström i vattnet. Det går inte att ta sig ur den, utan båten driver med, särskilt efter att motorerna plötsligt och oförklarligt gått sönder. Märkliga drömmar och feberaktiga syner plågar flera i besättningen. Karl är en nyter man, som vare sig tror på övernaturliga ting eller låter sig skrämmas. Han statuerar exempel bland mannarna. Det ena leder till det andra tills myteriet är ett faktum. Endast Karl och en officerskollega finns därefter kvar ombord på ubåten. Så småningom drabbas även kollegan av galenskap, yrar och vill lämna skutan. Karl är den som ensam upptäcker havsbottnens dolda hemlighet. Det är en hemlighet så storslagen och märklig, att den, trots Karls nytra och vetenskapliga inställning till livet, lyckas locka honom och drar in även honom i galenskap.

Normalt sett brukar människor i historier som denna ofta paralyseras eller bli galna av skräck då de upplever något övernaturligt eller upptäcker ett fruktansvärt monster av något slag. Så är inte fallet i denna novell. Tack vare Karls lugna och sansade personlighet (han själv hänvisar till sin stabila tyska uppfostran) kan läsaren få ta del av vad som hände ombord på U-29. Besättningen drabbades dock av varierade grader av panik och galenskap av det de upplevde. In i det sista är det den sansade vetenskapsmannens observationer och slutsatser vi får möta genom Karls efterlämnade dokument. Vad som till sist blev hans slutgiltiga öde där nere i havets djup förtäljer dock inte hans noteringar. Men Karl lämnade tillräckligt med vittnesuppgifter för att låta läsarens fantasi fylla i resten.

Templet är på det hela taget en fängslande novell, med mytologiska och övernaturliga inslag. Just de mytologiska delarna är intressanta att fundera på. Medan jag läste undrade jag ett tag om det var Cthulhu som dolde sig i havsdjupet även i denna novell. Om så är fallet, tänker jag dock inte avslöja. Karls personlighet är också något som jag inte kunde undgå att lägga märke till. Han beskrivs nästan på ett karikatyrartat vis. På samma gång som han är nyter och sansad, är han också överlägsen och nedlåtande. Karl tycker själv att han är ett resultat av god, tysk uppfostran. Det är intressant att mellan raderna läsa den amerikanske författarens syn på tyskar och minnas att novellen skrevs bara några få år efter första världskrigets slut. För övrigt gör Oskar Källners fina översättning det lätt att läsa Lovecrafts emellanåt "snirkliga" och långa meningar. 

*

Läser du också Lovecraft på lördagarna? Skriv gärna en kommentar i så fall, gärna med länk till din blogg. Jag är nyfiken på vad du tycker om Lovecrafts noveller.
*Läs mer om de nyöversatta Lovecraft-novellerna på förlagets hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...