söndag 10 april 2016

Jaktslottet

Carl Jonas Love Almqvist skrev kortromanen* Jaktslottet. Den är en del av ett verk som heter Törnrosens bok**. I denna ingår flera delar, som delvis tycks höra ihop med varandra. Jag har dock än så länge bara läst just Jaktslottet, som är en sorts introduktion till det slott där Törnrosens övriga separata berättelser utspelar sig.I Jaktslottet får läsaren möta både Hugo Löwenstjerna, som innehar själva slottet, och dennes närmaste krets av anhöriga och bekanta. Där finns bland annat Hugos bror Andreas, sönerna Henrik och Frans, dottern Aurora samt brorsbarnen Julianus och Ulrica Sofia. Många namn nämns och det är ganska klurigt att hålla reda på vem som är vem, så jag reserverar mig för min uppräkning här.

Hugo har hunnit bli sextio år och änkling. Hans barn är i sena tonåren eller unga vuxna. Han har ganska bestämda uppfattningar om saker och ting samt fasta rutiner och vanor. Bland annat ska samtliga medlemmar i familjen samlas klockan 18 och turas om att underhålla varandra med berättelser. Varje person har ansvar för berättandet under en kväll. Nästa kväll är det någon annans tur. Inget av barnen får heller bege sig ut i världen förrän de hunnit bli 21 år och sex månader. Det var vid den åldern, som Hugo själv begav sig hemifrån en gång i tiden. På detta sätt vill Hugo bibringa sina barn bästa möjliga fostran och kunskap.

En dag beger sig kusinerna Frans och Julianus ut på ritt för att inspektera ett avlägset vattenverk, som hör till godsets domäner. På hemvägen kommer de ifrån varandra och Julianus blir kvar i den djupa skogen. Han är till en början inte orolig över detta, utan njuter av skogsmiljön. Men plötsligt blir han hotad och attackerad av en varg. Det hela kunde ha slutat mycket illa, men som tur är blir Julianus räddad av en främmande herre, som avlossar ett skott som fäller vargen. Julianus häst har dock kommit till skada och Julianus själv har fått sin hand sargad. Den främmande visar sig heta Richard Furumo, och Julianus drar slutsatsen att denne är en skogsbonde. Richard besitter emellertid oanande egenskaper och bildning. Det hela slutar med att Julianus bjuder in Richard till Jaktslottet. Hugo blir så förtjust i Richard och hans goda egenskaper och utbildning, att han föreslår att Richard ska komma till slottet varje kväll klockan 18 och underhålla/utbilda hela familjen med goda berättelser.

Jaktslottet är skriven på (för oss som lever nu) äldre svenska, både vad gäller stavning och uttryckssätt. Jag tyckte därför att det var ganska svårt att skapa sig ett sammanhang till en början. Dessutom nämndes så många namn att det inledningsvis var svårt att hålla reda på vem som var vem. Långa, snirkliga meningar gjorde inte saken lättare. Därför får jag reservera mig för att jag kanske missuppfattat något av innehållet. Men i stort sett är handlingen så som jag beskrivit här ovanför.

Jag funderade en del på vad Almqvist ville väcka för tankar med Jaktslottet. Då jag läste klassikern Det går an stod det ganska snabbt klart att han ville belysa nya sätt att se på saker och skeenden i dåtidens samhälle. Genom huvudpersonen Sara visar Almqvist på orättvisor inom skråväsendet. Han visar också hur en självständig kvinna ordnar sitt liv efter eget huvud för att behålla sin frihet och inte tvingas in under en makes förmyndarskap. I Jaktslottet gör han delvis något liknande. Richard Furumo är en man, som omgivningen först försöker placera i ett "fack" enligt dåtidens normer. Men ganska snart inser de att Richard inte motsvarar vad man kan förvänta sig av någon ur just ett sådant "fack". Han lever som en skogsbonde, men är bildad och medveten som en bättre bemedlad. Vem är han då? Hur ska man då se på honom? Det var säkert tankeväckande för Almqvists samtid och säkert provocerande också. Det är en tanke man även kan ha med sig i vår egen tid; det är lätt att kanske alltför snabbt bedöma någon efter första intryck eller hur de ser ut. Jaktslottet innehåller ett odödligt budskap, med andra ord.

Det är intressant att läsa Almqvists verk. Men just Jaktslottet var svår att komma igenom på grund av det, för mig, ålderdomliga språket. Jag skulle på sätt och vis hellre rekommendera att läsa Det går an.

*

I novellutmaningen ingår kategorin "läs en novell av en författare som har samma för-, mellan- eller efternamn som du". Jag placerar Jaktslottet i den kategorin och sedan lämnar jag åt dig som läser denna text att fundera på om jag heter Carl, Jonas, Love eller Almqvist. ;-)
*En kortroman beskrivs som ett mellanting mellan en novell och en roman. Den kan också kallas novella och har kapitelindelning.

**Vill du fördjupa dig i Törnrosens bok, finner du den gratis hos Litteraturbanken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...