fredag 15 januari 2016

Översättarnas arbetsvillkor

Idag läste jag litterära nyheter, som förfärar mig. Översättarna – dessa så viktiga personer för mångfalden i litteraturen – kan knappt försörja sig på sitt yrke! I ett nyhetsinslag från Sveriges Radios Kulturnytt kan man höra detta samt läsa den tillhörande artikeln.Utan översättare hade svenska bokslukare varit hänvisade till böcker skrivna på svenska och möjligen på ytterligare något eller några språk, som vi lärt oss och kunde klara att läsa. Det känns verkligen som att urvalet hade blivit begränsat, inte bara sett till antalet titlar utan också för att författare från andra kulturer hade fått svårt att göra sina röster hörda här i vårt lilla hörn av världen.

Genom en bredd i urvalet av utländska titlar, kan läsaren vidga sina vyer och få ökad förståelse för omvärlden. Men detta är förstås beroende av att vi har duktiga och kompetenta översättare i vårt land. Därför känns det oroande att översättare jobbar under så dåliga villkor. Vem vill bli översättare under dessa förhållanden? Jag hoppas verkligen att översättarna kan få bättre villkor – inte minst vad gäller ersättningen för eböcker. Läs mer om det sistnämnda i ännu en artikel från Sveriges Radio.PS Jag har skrivit om vikten av att vi har kompetenta översättare tidigare. Du finner mina inlägg här och här. DS

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...