måndag 24 augusti 2015

Vikten av att läsa böcker ...

... kan man inte nog poängtera. Här är en talande och tydlig bild. Visserligen kommer statistiken från USA, men betydelsen av läskunnighet, att läsa böcker regelbundet och att läsa högt för sitt barn är gränslös.
Genom denna länk kan du se bilden riktigt tydligt. Uppmuntra barn i din omgivning att läsa böcker!


2 kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...