fredag 6 mars 2015

Eböcker är inte böcker ...

... har nu juristerna i diverse EU-domstolar slagit fast. Det betyder i korta ordalag att en berättelse tryckt på papper har lägre moms i de flesta EU-länder, medan samma berättelse "tryckt" med elektroniskt bläck har en högre moms. Gaaaaah! Så otroligt frustrerande!


Frustration! Bild via Roger Packer.

Bakgrunden till det hela är att Luxemburg och Frankrike tog egna initiativ och sänkte momsen på eböcker till samma eller nästan samma nivå som de har på pappersböcker. De resonerade (och tycker fortfarande) att en berättelse är en berättelse oavsett vilket format den publiceras i. Malta och Italien följde senare i de båda förstnämnda ländernas fotspår. Detta självständiga agerande tålde inte EU, utan stämde alla fyra nationerna.


Tidigare momssättning i EU. Klicka för större bild.
Bild via Publishing Perspectives.

Redan i första instans dömdes till dessa länders nackdel. De överklagade såklart. Nu har emellertid även nästa instans, The European Court of Justice, dömt på samma sätt. De slår fast att en ebok inte är en bok utan en tjänst. Och tjänster ska momssättas enligt befintliga direktiv för just tjänster.

I såväl Luxemburg som Frankrike nöjer man sig dock inte med detta. De kommer att strida vidare. Enligt deras åsikt ska det inte spela någon roll hur en berättelse publiceras - momsen ska vara densamma. De kommer också att kämpa för att de förlegade EU-reglerna revideras. Nu kan man bara hoppas att bland andra de svenska politikerna ställer sig upp och kämpar med Luxemburg och Frankrike i den här frågan.

För övrigt blev det redan i början av året en ändring, som också berör momsen. Tidigare var det så att ett företag kunde etablera sig i till exempel Luxemburg och sälja eböcker därifrån. Då fick dessa böcker riktigt låg moms, oavsett vem köparen var. Efter årsskiftet trädde nya regler i kraft, och de säger att köparen betalar moms efter vilket land vederbörande är bosatt i. Det blev med andra ord så att endast Luxemburgs invånare kunde åtnjuta den låga momsen. Medborgare i andra länder fick snällt betala högre moms.

Det känns verkligen som att eböckerna får kämpa i motvind här i Europa. Så otroligt frustrerande att politikerna inte kommer till skott med ny och jämbördig lagstiftning. I stället står man och "tittar på" medan juristerna slår undan benen på eboken. Endast Luxemburgs och Frankrikes politiker tycks agera. :-(

Vill du fördjupa dig i detta? Läs mer härhär och här.


2 kommentarer:

  1. Det känns väldigt frustrerande att höra, så alla böcker jag läser elektronisk är inte böcker? Nej, inte bra alls, trodde man närmade sig sänkt bokmoms som nästa naturliga steg.

    SvaraRadera
    Svar
    1. Jag tänkte ungefär i samma banor; jaha, då är det alltså "tjänster" jag läser - inte böcker, som jag trodde. Ytterst frustrerande att momsfrågan inte kommit längre än så här.

      Radera

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...