onsdag 12 november 2014

Papper vs digital teknik

Är du bekymrad över pappersformatets framtid?

Var inte det.
I vissa situationer är papperet överlägset. Kolla här!

Emma fick verkligen sista ordet! Hans min är obetalbar. :-)


1 kommentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...