onsdag 29 oktober 2014

Politiskt positivt ...

... om eböcker kan man läsa i Upsala Nya Tidning. Det är Miljöpartiets Niclas Malmberg som uttalar sig om kultur i allmänhet och eböcker i synnerhet.


Roligt fodral till Kindle läsplatta.
Skapat av Funky Chic Designs.


Niclas skriver bland annat så här ...

"E-boken har oförtjänt dåligt rykte. Men precis som digitala musikdistributionstjänster bidragit till att underlätta för musikartister att sprida sin musik på ett sätt som tidigare varit helt omöjligt, kan e-boken ge författare möjlighet att nå läsare långt bortom vad den tryckta boken medger."

 ... och så här ...

"Självklart kommer den tryckta bokens läsupplevelse även fortsättningsvis vara central, men e-bokens multimediaupplevelser ger en ny ingång till barns läsande som inte ska underskattas."

Ett mycket bra erkännande av ebokens möjligheter att locka nya läsare till böckernas värld! Nu skulle jag förstås också gärna se en kraftfull satsning på sänkt ebokmoms.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...