måndag 29 september 2014

De dödas samtal

När Reginald Hills böcker först kom till Sverige slukade jag dem med hull och hår. Jag tyckte (och tycker fortfarande) att de är så bra. Hills sätt att hantera språket är imponerande, men kan också upplevas som krävande för läsaren. Det tar ett tag att ta sig igenom en deckare, skriven av Reginald. Hans berättelser är långa. Meningsbyggnaden är lång och slingrig. Men det är ändå en njutning att läsa hans böcker.


Omslagsdesign: Imperiet
Fotografi: Fredrik Stjernfeldt

I De dödas samtal (i översättning av Ulf Gyllenhak och vissa delar av Lars Forsell och Åke Runnquist) jagar Andy Dalziel och Peter Pascoe en mördare, som kommer att visa sig vara en seriemördare. Denne driver verkligen gäck med de båda kriminalarna och deras medhjälpare Edgar Wield och Hat Bowler. 

En novelltävling arrangeras och får oväntat många tävlingsbidrag. Ungefär samtidigt sker de första dödsfallen, som inte ser ut att vara mord. Men då novelltävlingens bidrag gås igenom upptäcker man märkligt formulerade dokument, som vittnar om någons närvaro vid de aktuella dödsfallen. Någon som indirekt medverkande till att två människor dog. Då fler personer dör under omständigheter som enbart kan vara mord, kopplas Andy och hans kollegor in. Mördaren är en ordintresserad och skrivande person. Polisen har flera tänkbara kandidater i bygdens kulturhus, som även inrymmer bibliotek. Trots att novelltävlingen är slut, sker fler mord och fler brev med märkliga skriftliga dialoger sänds till biblioteket. Lösningen på dessa mord tycks vara långt borta och kriminalarna kämpar på i jakten på "Ordmannen". Plötsligt uppenbarar sig dock en ledtråd, som pekar i rätt riktning. Allting tycks vara frid och fröjd ... eller?

Det var ett bra tag sedan jag senast läste en deckare av Reginald Hill. Därför kan man tala om ett kärt återseende med de väldigt speciella huvudpersonerna, nu då jag återigen mötte dem i De dödas samtal. Precis som med de övriga böckerna i serien, slukade jag även denna. Extra roligt är det att Reginalds titlar numera kommer som eböcker. Nu återstår bara att även övriga titlar i serien om Andy Dalziel och Peter Pascoe publiceras i detta format. Har du inte läst någon av Reginald Hills böcker är det dags nu, föreslår jag. Här kan du se i vilken ordning de bör läsas.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...