lördag 2 augusti 2014

En rätt som bäst serveras kall

En spännande bok om de roller och relationer vi har gentemot varandra och lever i genom livet! Katarina Persson har skrivit En rätt som bäst serveras kall och har gjort det med den äran.


Omslag: okänd.

Maja är 36 år och har bara en riktigt förtrogen, nämligen den jämnårige Magnus. Honom har hon varit kompis med sedan högstadiet och de har delat såväl glädje som sorg genom åren. Nu när Magnus träffat en flickvän, som han verkar mycket förälskad i, har Maja emellertid svårt att dela glädjen riktigt ärligt. Hon är rädd att bli övergiven, ensam och bortglömd.

Vid samma tid i livet råkar Maja träffa en annan person från högstadieåren, Christian. Honom har hon gjort allt för att försöka glömma, dock utan att egentligen lyckas. Han var en riktig översittare, som drog igång mobbning av Maja då hon var ny på skolan. Då de nu springer på varandra känner Christian inte igen Maja, men hon slungas tillbaka genom åren på grund av de smärtsamma minnena. Christian vill gärna träffa Maja igen, något hon först är djupt tveksam till. Sedan kommer hon på att hon skulle kunna hämnas på sin gamla mobbare - om hon inledningsvis spelar sin roll väl, lär känna Christian och hans svaga sidor för att till sist sätta in en smärtsam stöt mot hans svagaste punkt. Magnus är till att börja med tveksam till hennes planer.

Maja brottas med sina känslor inför Magnus nya relation. Samtidigt dejtar hon Christian och försöker smida planer för hämnden. Men något förändras mellan dem. Även om Maja försöker spela sin roll upptäcker hon till sin skräckblandade förtjusning att hon håller på att få äkta känslor för Christian. Han är öppen och ärlig mot henne. Han avslöjar sina misslyckanden och till sist också en väl förborgad hemlighet - orsaken till varför han blev en översittare. Det visar sig att även det var en roll, som Christian känt sig tvungen att spela. Magnus, å sin sida, har nu blivit mer positiv till hämnden och tycker att Maja håller på att "fega ur". 

Majas förvirring är total. Nu är det hon som spelar en roll och hon har hela tiden varit långt ifrån ärlig mot Christian under tiden de träffats som vuxna. Dessutom frågar hon sig om det är möjligt att verkligen vara förälskad i en person som mobbat henne. Hon funderar på om, och i så fall hur, hon ska avslöja sanningen. Vill hon över huvudtaget hämnas längre? Vad händer när Christian får veta sanningen om vem hon var på högstadiet? Vill han fortsätta träffa henne då? Innan Maja hinner agera på egen hand blir hon avslöjad. Katastrofen tycks vara ett faktum!

Katarina har skrivit en riktigt tänkvärd berättelse. Som läsare försöker man dra sig till minnes hur det var under ens egen högstadietid. Vilka var det nu som gick i klassen? Vilka "roller" hade var och en? Det intressanta är hur Maja själv minns sin tid under de åren och hur andra minns henne då hon träffar dem igen vid en återträff. En annan tanke som väcktes, är hur vi ibland tvingas spela en viss roll och hur omöjligt det kan vara att ta sig ur denna. Ibland kan det vara en roll som man själv tagit på sig, eller så kan det röra sig om en roll som man mer eller mindre "blivit tilldelad" av andra. Gruppdynamik är intressant! Men för den som drabbas av mobbning gäller det att få stöd - då är knappast "gruppdynamik" särskilt spännande.

En och annan språklig synpunkt kan jag ha och vissa funderingar på ebokens tekniska layout, men det är berättelsen som är det centrala och viktiga. Jag tycker att Katarina har lyckats väldigt väl. Titeln är klockren - besök gärna denna länk, så förstår du vad jag menar. Om du är intresserad av relationer mellan människor och de roller vi eventuellt spelar gentemot varandra, tycker jag absolut att du ska läsa En rätt som bäst serveras kall.


2 kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...