måndag 19 maj 2014

Bokskorpionen undersöker: Eböckerna och politiken

Det är EU-val. Då kan man fundera på vilken politiker man vill skicka till Bryssel genom att rösta på denne. Det finns både stora och små politiska frågor, som kan vara av vikt då man ska komma fram till var man vill lägga sin röst. En fråga, som givetvis engagerar en eboknörd, är naturligtvis vilka politiker som arbetar aktivt för att en sänkning av ebokmomsen ska komma till stånd.Fotograf: okänd

Jag roade mig med att kolla läget. Nu är detta ingen fullödig vetenskaplig undersökning, utan mer en snabbkoll genom en enkel googling. Men man får ändå en ledtråd till vad politikerna tycker och tänker. De som inte ens spontant nämner något om ebokmomsen, lär ju inte heller prioritera frågan, kan man tro. Så här blev resultatet.

Svenska Förläggareföreningen gav sina synpunkter i frågan redan 2011. De är inga politiker, men det kan ändå vara intressant att ta del av deras synpunkter, som en bakgrund till hela debatten om sänkt moms på eböcker.

Sommaren 2012 skrev Mathias Sundin (fp) ett inlägg på Svenska Dagbladets opinionsavdelning Brännpunkt om att det är dags att sänka momsen. Han understryker med ett rungande "Nu!" i slutet av sitt inlägg. Frågan är vad Mathias gjort sedan dess för att trycka på i frågan. Det kan jag inte finna någonstans.

Ungefär lika gammalt är ett uttalande från Cecilia Wikström (fp). Även för hennes del kan man undra vad hon gjort sedan dess.

Mats Pertoft (mp), Tina Ehn (mp), Agneta Börjesson (mp) och Maria Ferm (mp) skrev en motion om sänkt moms på digitalt material (eböcker och tidskrifter) i oktober 2013.

Mats Pertoft (mp) och hans åsikt i frågan förekommer också i en artikel i Dagens Opinion i mars i år. Samma Mats tycker att regeringen inte driver på tillräckligt i frågan och har gjort en KU-anmälan av finansminister Anders Borg, vilket man kan läsa om i denna artikel.

Väldigt intressant är också att läsa Författarförbundets facktidning Författarens enkät om kulturpolitiska frågor. De ställde frågan "Vilka kulturpolitiska frågor kommer du att driva i EU?" Arton toppolitiker besvarade enkäten. Med en så allmänt och öppen ställd fråga är det särskilt intressant att notera vilka som spontant nämner ebokmomsen. Det visar sig att Olle Ludvigsson (s) och Marita Ulvskog (s) uttalar sig i frågan. Jasenko Selimovic (fp) uttalar sig föredömligt kort och koncist för att vara politiker och bland hans svar finns kort och gott "momsfrågan".

Jag skulle inte vilja ställa en direkt fråga till politikerna, eftersom jag är rädd att de då svarar vad de tror att jag förväntar mig, i syfte att fiska efter min röst. Därför är det bra att kolla läget så här. Skulle nu någon, som läser detta, sitta inne med relevant och kompletterande information, uppskattar jag en kommentar i positiv anda.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...