lördag 8 mars 2014

Barkhes döttrar

Så här på internationella kvinnodagen vill jag gärna slå ett slag för en bok, som är skriven av en kvinna och som handlar om kvinnor och flickor. Därmed inte sagt att den bara är läsvärd för kvinnliga läsare. Den är spännande för vem som helst som är intresserad av en fiktiv berättelse i historisk miljö. Boken jag tänker på är Barkhes döttrar, skriven av Bodil Mårtensson.
Döttrarna i bokens titel är flera stycken, men det är främst äldsta dottern Hanna samt systern Magde som vi får följa. Tiden är 1600-talets mitt och platsen Skåne och Danmark. Länsman Barkhe styr över Helsingborgs mäktiga slottslän. Hemma har han en hel skara döttrar men ingen son. Gissa om han är mycket onöjd med detta faktum!

Hans fru ska i berättelsens början till att föda ännu ett barn. Barkhe har starka förhoppningar om en son denna gång. Han har för övrigt även kungens krav på sig att se till att få en arvinge. Dessvärre utmynnar även denna förlossning i en besvikelse för Barkhe. Det blir visserligen en son, men den lille är dödfödd. Födseln innebär en tragedi för systrarna eftersom de förlorar sin älskade mor, som dör i barnsäng. För Barkhe betyder dödsfallet inte mer än att han får "besväret" att skaffa sig en ny fru vad det lider.

Hanna har nått gränsen till giftasvuxen ålder och börjar bäva inför det faktum att hon kommer att bli en bricka i maktspelet. Fadern har idéer för hur han trots allt ska kunna utnyttja döttrarna genom att en efter en gifta bort dem för egen vinnings skull.

Det är inte bara Hannas och hennes systrars öden vi får följa. Oroligheterna mellan Danmark och Sverige står i centrum och präglar Skåne starkt vid den här tiden. Små incidenter leder till en upptrappning av det spända läget. Mord och hämnd, vedergällning och maktdemonstrationer från båda parter blir vardag och ett krig riskerar att blossa upp.

Hemma på Barkheshus kämpar Hanna med vardagen, hotet om att bli bortgift samt inte minst med att klara att leva med faderns frilla som flyttat in och ser sig som husets härskarinna - en grym, elak och intrigerande sådan.

Detta är en mycket spännande bok. Som läsare får man sig en dos historia till livs, dock en ganska grym sådan. Dessutom är man verkligen glad att man slapp växa upp som flicka och kvinna i de tiderna, då kvinnans roll var så hårt beskuren.
För den som läser Barkhes döttrar och undrar hur det kommer att gå, kan jag berätta att det finns hela två böcker till om Hanna och hennes öde. De heter Barkhes son och Barkhes kors.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...