fredag 21 februari 2014

Jag brukade drömma om dig

En författare, som jag räknar till mina favoritförfattare, är Petra Holst. Hon har hittills skrivit två böcker, och idag tänker jag berätta om den första. Det är Jag brukade drömma om dig, som kom 2010.Tess och Pontus får sitt första och mycket efterlängtade barn. Tess stannar hemma och tar hand om Love, medan Pontus fortsätter att arbeta som vanligt. Om Tess såg framför sig en rosenskimrande tillvaro som mamma åt Love får hon snabbt revidera den drömmen. Sonen är mycket krävande. Han är orolig, skriker mycket och kan i det närmaste vara otröstlig. Eftersom detta är parets första barn har de inte mycket att jämföra med och kämpar på så gott det går. Naturligtvis tär situationen hårt på såväl Tess som relationen mellan henne och Pontus. De drar sig undan normala sociala kontakter med vänner och släkt eftersom Love är som han är.

Så småningom inser paret, tillsammans med förskolepersonalen, att allt inte står rätt till med Love. Han är inte vad man skulle kalla ett "vanligt" barn. En utredning inleds och man kommer fram till att Love har autism. Tess och Pontus måste förhålla sig till det faktum att såväl nutiden som framtiden med Love kommer att se ut på ett helt annat sätt än vad de föreställde sig då han föddes.

Berättelsen är skriven ur Tess synvinkel. Det är hennes trötthet, vånda och förtvivlan vi får ta del av under den första tiden som förälder. Tess har alltid varit en kvinna med god kontroll över saker och ting. Tillsammans med Love upplever hon hur denna kontroll går förlorad. Vi får följa Tess personliga utveckling genom dessa inledande år tillsammans med sonen och hur hon och maken finner sin väg till ett annorlunda familjeliv.


Petra Holst

Jag tycker att detta är en mycket bra bok, som ger god förståelse för hur det kan vara att få ett barn som inte är som andra. Enligt min uppfattning borde denna bok vara obligatorisk på lärarutbildningar och på skolor för vårdpersonal av olika kategorier. För den förälder som befinner sig i samma situation som Tess och Pontus kan boken skänka tröst och för andra kan den bli en källa till förståelse för de familjer som lever ett annat liv än det man själv gör. Petra skriver på ett sätt som engagerar och hon har lyckats väldigt bra med att skildra Tess och Pontus liv som nyblivna föräldrar åt Love. Jag tycker att Petra har skrivit en mycket läsvärd och intressant bok.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...