lördag 23 november 2013

Vad ska man göra ...

… med sina gamla pappersböcker, när man nu har blivit en ebokentusiast?

När jag var i Skottland i början på september fann jag svaret på den funderingen. Man kan helt enkelt följa i den mystiska bokskulptrisens spår. Under 2011 och fram till 2013 var det nämligen en anonym person, som gjorde de mest fantastiska och detaljerade skulpturer genom att skära ut dem ur gamla böcker. Dessa placerade hon ut på olika oväntade ställen i Edinburgh. Platserna var valda utifrån någon form av anknytning till litteratur och kultur. Ofta var det personal, som arbetade på platsen, som plötsligt fann en bokskulptur.

Skulptur nummer två i serien
hittades på National Library of Scotland,
där den finns utställd i en monter numera.

Med varje skulptur följde ett budskap. Gemensamt för alla de olika budskapen var att skulptrisen visade sitt stöd för bibliotek, böcker, ord och idéer. Utöver det var budskapet anpassat till mottagaren. I vissa av de små texterna avslöjades detaljer, som tolkades som att upphovskvinnan var just en kvinna. Ofta hade skulpturerna på ett eller annat sätt också en anknytning till författaren Ian Rankin. 

När den första skulpturen upptäcktes i mars 2011 väckte den förstås stor förundran. Men efter ett tag avklingade uppmärksamheten. Man trodde också att det var fråga om en engångsföreteelse. Därför kan man tänka sig att det blev ganska stor uppståndelse när skulptur nummer två hittades efter några månader. Under sommaren och hösten fann man sedan ofta skulpturer i olika kulturella sammanhang. Det blev totalt tio stycken det året. Under de kommande två åren fortsatte man hitta ytterligare bokskulpturer.

Den som blir inspirerad och vill läsa mer, kan göra det här och här. På den här sidan finns även fina närbilder av bokskulpturerna.

Ännu i denna dag har man inte kommit på vem som är upphovskvinnan bakom de här fantasieggande och kreativa skapelserna. Ian Rankin själv säger sig vara komplett oskyldig, trots att många av skulpturerna anknyter till honom. Min egen teori är att det måste vara en bokslukande Ian Rankin-fan, som efter att ha upptäckt alla fördelar med att läsa eböcker nu gör vad hon kan för att bli av med sina gamla pappersböcker. Så måste det självklart vara - alla indicier pekar ju på det! ;-)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...