onsdag 16 oktober 2013

I Frankrike ...

... går man sin egen väg och har just stiftat en ny lag, som syftar till att skydda de inhemska boklådorna mot ohemul konkurrens från internet och internationella aktörer.

Redan 1981 infördes en lag, som skulle skydda de traditionella boklådorna mot att andra aktörer trängde sig in på bokmarknaden. Då var det fråga om till exempel dagligvaruhandelns försök att ta sig in och skaffa marknadsandelar som bokförsäljare.

Den nyaste lagen på området innebär ett förbud för nätbutiker att erbjuda gratis frakt av beställda böcker, om böckerna är alltför starkt prissänkta. De får inte ge rabatter större än högst fem procent av de fysiska boklådornas priser.


Det är Frankrikes kulturminister, Aurélie Filippetti, som verkat för att trygga framförallt de oberoende boklådornas framtid. I somras sa hon:
"Alla är trötta på Amazons taktik att dumpa priserna för att erövra en marknad - bara för att sedan höja priserna igen så fort de nått en monopolställning. Det ödelägger bokhandeln."
Kulturministern har sedan tidigare även presenterat ett räddningspaket på 78 miljoner kronor för de franska boklådorna. Syftet med detta är att ge bokhandlarna chansen att modernisera och inleda samt utveckla sin nätförsäljning.
"Detta är en enastående insats för böcker och läsning. Utan oberoende bokhandlare blir det färre förläggare och färre författare, och därmed färre valmöjligheter för läsaren och mindre sociala nätverk i städerna."
Så kommenterade den franska kulturministern sitt räddningspaket. Jag är nyfiken på vad vår svenska kulturminister anser om den franska kollegans lagstiftning och räddningspaket samt inte minst vad hon skulle kunna tänka sig att göra för böckernas framtid i Sverige. För några år sedan var ju tongångarna väldigt tuffa mot svenska boklådor, då bokhandelsstödet drogs in. Dessutom fick man intryck av att vår egen kulturminister snarare tycker det är bra att böcker säljs överallt, av vem som helst.

Själv är jag mycket tveksam till dumpningar av priser, eftersom jag befarar att det går ut över kvaliteten på böckerna, oavsett om man vill köpa eller låna böcker i pappersform eller i ePub-format. Jag skrev om detta i Svensk Bokhandel. Dessutom tror jag att vi riskerar att få en sorts utarmning om riktiga boklådor i Sverige inte klarar att överleva. De erbjuder en bokrelaterad service, som inte bara går ut på själva säljandet av böcker. Inte kommer macken eller livsmedelshallen att anordna författarbesök eller bokcirklar, så som bokhandlarna. Visst kan man interagera kring en bok på internet i alla de sociala media som finns, men detta kan trots allt inte ersätta det spännande i att få träffa en livs levande författare. Eller vad sägs om att försöka leta upp en stressad expedit i livsmedelsaffären och försöka få ett boktips eller höra vilken bok som senast getts ut av en viss författare?

Nej, tacka vet jag en riktig bokhandel. Jag hoppas verkligen att svenska boklådor får rimliga möjligheter att fortleva. Kan SAS få stora summor för att trygga sin överlevnad, borde det vara lika självklart att böckerna skyddas på samma sätt. Läsning av en bok är trots allt en inre resa - ofta en mycket betydelsefull sådan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...