tisdag 10 september 2013

Tyst och introvert ...

... är inte bara två personlighetsdrag. Det är också namnen på två väldigt viktiga böcker.

Linus Jonkman har skrivit boken Introvert - den tysta revolutionen.


I boken får vi lära känna det introverta personlighetsdraget genom Linus berättelse om sig själv. Parallellt refererar han till forskning som är gjord på området. Dessa forskningsresultat är mer som ett komplement och en förklaring till författarens egna erfarenheter. På så sätt blir boken väldigt lättillgänglig och mycket intressant att läsa, oavsett om man som läsare räknar sig till de introverta, de extroverta eller de ambiverta. De sistnämnda är personer som är introverta i en del sammanhang och extroverta i andra. Precis som Linus har även Susan egen erfarenhet av att vara introvert. Dessa upplevelser får vi som läsare ta del av, varvat med berättelser från andra introverta människors liv. Susan går på ett mer djupgående sätt in på den forskning som genomförts. Trots detta blir boken aldrig tråkig utan tvärtom väldigt intressant.

Såväl Linus som Susan pekar på att vårt västerländska samhälle förändrats, från att ha varit en kultur där introverta drag och ideal uppmuntrats till att bli ett samfund där de extrovertas utåtriktade energi hörs, syns och hyllas. Det har till och med gått så långt att många introverta gör allt för att dölja sin egentliga personlighet i syfte att passa in i de förhärskande idealen. Barn och unga uppfostras till att vara framåt och att ta för sig.

Men det är mycket tröttande för den introverte att ständigt försöka "spela" extrovert och passa in så väl som möjligt i skolan och på arbetsmarknaden. Som exempel kan nämnas att extroverta får sin energi från att umgås med människor, gärna många på samma gång. Tvärtom är det för den introverte. Han eller hon blir trött av exempelvis mingel bland många människor och behöver hämta sin energi i enskildhet. 

Linus och Susans böcker är verkligen mycket bra att läsa, oavsett om man vill lära känna sitt eget introverta jag eller sin väns introverta personlighet. Den som uppfostrar egna eller andras barn, undervisar elever i skolan eller är chef bör också läsa de här böckerna. Särskilt Susan skriver mycket bra om det bästa bemötandet av introverta barn och unga. Båda två är viktiga böcker, tycker jag. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...