Alternativa novellutmaningsnoveller

Novellutmaningen ledde till att jag läste väldigt många noveller. En del av dem kunde jag placera in i utmaningens olika kategorier, medan det för några av dem inte riktigt gick att finna en plats där. Skälen till det kunde ofta vara att en presumtiv kategori redan var "upptagen" av en annan novell. Därför tänkte jag skapa en alternativ lista för noveller, som är mycket läsvärda, men som hamnade utanför novellutmaningen ändå. Listan kommer att fyllas på efterhand.

The Order of Things, skriven av Lupina Ojala

Kepler Boulevard, skriven av Johan Frick

Det stora svarta, skriven av Johan Frick

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...