onsdag 22 mars 2017

Genom eld, över vatten

Av en händelse fick jag biografin Genom eld, över vatten i min läsplatta. Det var ingen bok jag kände till, utan den kom som recensionsexemplar. Göran Karle heter författaren. Hans bok har undertiteln "en berättelse om världskrig, flykt och en ny framtid". Den beskrivande texten hos näthandlarna är mycket kort. Men låt dig inte avskräckas av det; jag tycker att Genom eld, över vatten är en mycket läsvärd bok.I Genom eld, över vatten får läsaren företrädesvis möta den tyske tandläkaren Fritz Linder. Denne Fritz var författarens svärfar, fast de träffades aldrig. Men berättelsen börjar inte med Fritz, utan först får man lära känna hans föräldrar, främst fadern Heinrich.

Heinrich Linder föddes i april 1889 i Tyskland. Bara ett par veckor senare föddes en annan liten gosse i Österrike. Den sistnämnde kom under sitt liv att påverka inte bara familjen Linders tillvaro starkt, utan även hela Tyskland, Europa och världen. Han hette nämligen Adolphus Jakob Hitler.

Göran Karle beskriver Heinrichs barndom och uppväxt. Man får intryck av att familjen var harmonisk och hade det bra tillsammans. Ett stort gemensamt intresse var musiken och att musicera. Som ung vuxen träffade Heinrich Liesel.

Heinrich och Liesel gifte sig 1913. De slog sig ned i den lilla sydtyska byn Weisweil, som var hennes hemby. Knappt ett år senare fick de en liten son, som de gav namnet Fritz. Äktenskapslyckan blev kortvarig för de unga tu. Första världskriget bröt ut 1914 och Heinrich blev inkallad som soldat. Genom brev höll de kontakten. Fältpostsystemet var väl utbyggt. Tragiskt nog blev den unga Liesel krigsänka – Heinrich träffades illa av granatsplitter och förblödde.

Den lille Fritz växte upp faderlös, eftersom hans mor Liesel inte ville gifta om sig. Man kan bara försöka föreställa sig hur tufft det måste ha varit att försörja ett barn alldeles ensam under mellankrigstiden. Tysklands nederlag i första världskriget kostade hela det tyska folket mycket pengar. Det var tider som präglades av hyperinflation, hög arbetslöshet och social oro. Dessutom kom den världsomfattande ekonomiska depressionen.

När Fritz väl blev vuxen och gifte sig med sin Hedi, upprepar sig historien. Knappt har de båda unga inlett sitt äktenskap förrän andra världskriget bröt ut. Även under detta krig höll man kontakten via fältposten. Tyvärr är det endast Fritz brev till Hedi, som finns bevarade. Men ur dessa brev, som Göran i ett urval publicerar i sin bok, växer en bild fram av Fritzs tillvaro under kriget. Han tillbringade sin tid på östfronten i Ryssland. Eftersom han var utbildad tandläkare tjänstgjorde han mestadels som detta. Åtskilliga var de soldater och befäl som uppsökte hans fältklinik. Det dagliga livet framträder tydligt, men också oron för dem där hemma och inte minst en viss ängslan över att Hedi ska ångra att hon gifte sig med honom.

Så småningom tog även detta krig slut, men tillvaron blev knappast enklare för det. Läsaren får fortsätta att följa paret Linder, då Fritz levde som krigsfånge i efterkrigstidens Tyskland och Hedi bodde i andra änden av landet med deras två små barn. Olika faktorer ledde till att de sedermera utvandrade till Sverige. Här fick de äntligen chansen att bygga en gemensam tillvaro.

Göran berättar inte bara om familjemedlemmar i klanen Linder. Han förklarar också historiska skeenden och ger en bakgrund till varför de båda världskrigen startade. Parallellt med familjens levnadshistoria får man också glimtar ur Adolphus Jakob Hitlers liv. Dessutom blir det tydligt hur man hade det i Tyskland under mellankrigsåren, vilket förklarar ett och annat av vad som sedan skedde.

Tonen i berättelsen känns familjär och trevlig. Redan i början får läsaren klart för sig att Göran har Heinrichs, Liesels, Fritzs och Hedis ätteläggar i åtanke då han skriver. Det är också imponerande att läsa en bok, vars författare har gjort noggrann research. Genom eld, över vatten är en både intressant, tänkvärd och läsvärd bok.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...