söndag 7 februari 2016

Moster Malvina

Anne-Charlotte Leffler, som levde under 1800-talet, var på sin tid känd som en stor författare och dramatiker. I början av 1880-talet var hon den mest spelade dramatikern i Sverige. Hon gav också ut skönlitterära berättelser, ofta i form av novellsamlingar. I en av dessa, Ur lifvet III (1889), publicerades Moster Malvina första gången. Den ebokversion jag har läst, är baserad på en en senare tryckning från 1950.


Ann-Charlotte Leffler. Okänd fotograf. Bild via Wikipedia.

Moster Malvina är en en gammal dam, som lever ensam. Hon tycks bjudas in till släktsammankomster nästan "med armbågen", det vill säga att hennes släktingar verkar känna att de måste bjuda in henne så att hon inte sitter ensam. Malvina ger också inledningsvis intrycket av att vara en dam som gärna lägger näsan i blöt och vill förhöra sig om folks allra mest privata angelägenheter. På så sätt kan man som läsare förstå att människorna runt omkring Malvina tvekar att avslöja alltför mycket för henne och behandlar henne som de gör.

Men under berättelsens gång får man som läsare lära känna moster Malvina. Man kan förstå varför hon blivit den hon nu är. Bakom fasaden finns mycket sorg. När släktingarna i all välmening presenterar ett förslag på äldrebostad för mostern, tar hon illa vid sig och står upp för sig själv. Hon menar att även om hon är både gammal, fattig och ensam, så vill hon ändå ha sin frihet i sin egen lilla bostad. Hon har trots allt ännu inte "gått i barndom" utan kan ta hand om sig och sitt.

Ann-Charlotte Leffler lyckas förmedla allt detta under loppet av en enda lysningsbjudning. Novellen utspelar sig nämligen under denna lilla tillställning. Att på bara några få sidor kunna beskriva Malvinas liv och sorg, hennes försök att trots allt leva ett så bra liv som möjligt, tycker jag är mycket skickligt. Jag förstår att Ann-Charlotte hyllades på sin tid. Novellen är mycket läsvärd och den är en klassiker på så sätt att Malvinas situation ingalunda är en isolerad företeelse från förr. Tvärtom – Ann-Charlotte beskriver en situation som än idag är högst aktuell i mer än en släkt.

*

Jag deltar i en rolig novellutmaning. Moster Malvina har jag läst som en del av denna utmaning. Nu börjar det dock bli allt svårare att placera in noveller i de kvarvarande kategorierna. Moster Malvina får sin plats i kategorin "en novell som utspelar sig i en stad/på en plats som du har besökt". Novellen inleds nämligen med att tala om att det hela utspelar sig i Göteborg.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...