fredag 1 november 2013

Jag fick ett svar ...

... på mitt ebrev angående omslagsbild på eböcker. Jag skickade detta brev till tre olika förlag, Albert Bonniers, Forum och Wahlström & Widstrand. Dessa ingår förstås i samma koncern, och det var deras ansvarige för eboksutgivningen som svarade.


Glädjande var att personen, som skrev till mig, inte bara gav den korta gamla förklaringen om bildrättigheter. Nej, han berättade väldigt ingående och bra om hur deras satsning på eböcker ser ut, hur de gör och resonerar. De har lagt ner mycket tid och kraft samt inte minst pengar på att ordna med bildrättigheter till åtskilliga äldre böcker. För vissa titlar är denna process inte färdig. Men i stället för att fördröja tillgängligheten har man valt att ändå saluföra eböckerna för att senare komplettera med korrekt omslagsbild.

Så långt är allt frid och fröjd och jag kan hålla med om resonemanget att se till att få fram så många olika titlar, både ur äldre och nyare utgivning, som möjligt på marknaden - även om eboken inte är helt komplett vad gäller omslagsbild.

Däremot är det under denna övergångstid med provisoriska omslag viktigt att detta framgår vid köpet. Som kund vill jag helt enkelt veta vad jag köper.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...