tisdag 1 maj 2012

Siri

Lena Einhorn har skrivit ett fantastiskt fint porträtt av kvinnan bakom den store mannen. I det här fallet handlar det om Siri von Essen, som var gift med August Strindberg.Detta är ingen klassisk biografi, med ett berättande i kronologisk ordning. Här får vi växelvis lära känna Siri under olika tidpunkter av hennes liv. Dessa skildringar väver Lena Einhorn skickligt samman till ett vackert porträtt.

Jag lärde mig väldigt mycket under läsningen av den här boken, eftersom jag inte visste så mycket om Siri von Essen. Även min bild av August Strindberg blev reviderad. Han spelar naturligtvis en framträdande roll även om det är Siris tankar och utveckling som står centrum.

Jag rekommenderar verkligen den här boken!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...